/ Mediální služby

Chcete být vidět? Plánujete reklamní kampaň? Plánujete personální inzerci?

Pak jste na správné adrese!

Pomůžeme vám najít cílovou skupinu, zanalyzujeme trh, vytvoříme strategický plán, zpracujeme detailní plán a nakoupíme reklamní prostor.

Při plánování tiskových/televizních/internetových či jiných kampaní víme, čeho chceme dosáhnout, jaká je cílová skupina a v neposlední řadě rozpočet. Na základě podrobné analýzy vybereme nejvhodnější typy médií a najdeme kompromis mezi zásahem (reach) a cenou.
Kumulací agenturních či individuálně sjednaných klientských slev, vhodným umístěním nebo zajištěním free aktivit navíc dosáhneme pro klienty zajímavých optimalizací.
Výsledkem je pak detailní mediání plán, který obsahuje všechny detaily jako seznam použitých médií, termíny, formáty/stopáže, všechny ceny a slevy.

Jsme připraveni Vám poskytnout komplexní služby při přípravě i realizaci mediálních kampaní.

Analýza - dobrá analýza je vždy počátek úspěchu

jsme napojeni na největší On - Line databázi u nás a na Slovensku a čerpáme vždy z nejaktuálnější situace na trhu s médii. Tuto konkurenční výhodu poskytujeme našim klientům bezplatně.

 

Mediální slovníček

Abychom si vzájemně rozumněli, vybíráme pro Vás některé z nejvíce použivaných mediálních pojmů

SHARE (podíl na čtenosti)

Vyjadřuje podíl daného média na celkové sledovanosti v dané cílové skupině a časovém období. Lze jej sčítat pouze pokud se vztahuje ke stejné celkové sledovanosti. Pozor, nespecifikuje sílu kampaně. Udává se v procentech.

 

NR – NET REACH (čistý zásah)

Udává počet různých osob, které byly alespoň jednou zasaženy danou reklamní kampaní. Udává se v procentech nebo tisících cílové skupiny. Ukazatel nemůže být nikdy větší než 100%.

OTS/OTH – OPORTUNITY TO SEE/HEAR (průměrná frekvence zásahu)

Vyjadřuje, kolikrát byl průměrný čtenář zasažen reklamním sdělením. Vypočítá se jako podíl GI a NR (v tisících).

NR 1-X+ (efektivní frekvence)

Udává minimální frekvenci zásahu potřebnou pro efektivní zásah cílové skupiny, tj. pro zapamatování reklamního sdělení. Liší se podle jednotlivých kampaní a závisí na složitosti sdělení, charakteru kampaně, délce spotu apod.

 

Cost Per Point.CPP – COST PER POINT (cena za bod)

Cena, kterou zadavatel zaplatí za oslovení 1% (1 GRP) osob z cílové skupiny, přičemž se tyto osoby mohou opakovat. Spočítá se jako cena kampaně vydělená příslušným počtem GRP. Pro porovnání CPP je potřeba srovnávat stejné formáty. Udává se v příslušné měně.

COST PER THOUSANDCPT – COST PER THOUSAND (cena za tisíc)
Cena, kterou zadavatel zaplatí za oslovení 1000 různých osob z určité cílové skupiny. Ukazatel určující relativní náklady na reklamní kampaň. Vypočítá se jako cena kampaně vydělená čistým zásahem (Net Reach).

TAI – TARGET AFINITY INDEX (Afinita)

Míra vhodnosti pořadu/média vůči dané cílové skupině. Porovnává počet příjemců daného média v dané cílové skupině s celkovým počtem počtem příjemců daného média v celé populaci. Používá se k analýze struktury čtenářů určitého média. Vypočítá se jako podíl celkové čtenosti dané cílové skupiny na celkové čtenosti média, kde podíly jsou uváděny v procentech. Jedná se o index, a proto je jeho výsledkem bezrozměrná jednotka. Hodnota větší než jedna znamená, že kampaň je vhodnější pro zvolenou cílovou skupinu, jejíž GRP je v čitateli.

RATINGRATING
Počet lidí, kteří v daném časovém intervalu sledovali konkrétní médium. Udává se v procentech nebo v tisících.

GRP – GROSS RATING POINT (kumulovaná sledovanost)
Nejužívanější ukazatel pro vyjádření počtu shlédnutí reklamního sdělení, tedy velikosti zásahu reklamní kampaně. Uvádí počet kontaktů na 1% cílové skupiny, tedy kolikrát byl reklamní spot či inzerát viděn/slyšen. Udává se v jednotkách, ale může se udávat i v procentech.

GRP – GROSS RATING POINT (kumulovaná sledovanost)

GI – GROSS IMPRESSIONS (počet zásahů)GI – GROSS IMPRESSIONS (počet zásahů)
Nejužívanější ukazatel pro vyjádření počtu shlédnutí reklamního sdělení, tedy velikosti zásahu reklamní kampaně. Uvádí počet kontaktů na 1% cílové skupiny, tedy kolikrát byl reklamní spot či inzerát viděn/slyšen. Udává se v jednotkách, ale může se udávat i v procentech.

ABCDE – česká národní socioekonomická klasifikace
Je socioekonomická klasifikace ABCDE, jejímž základem je proměnná odvozená podle předešlého bodu, avšak zařazení do tříd je upraveno podle podmínek v České republice pomocí příjmu domácností.